COMPASSEN 

PENSION & PLACERING

Vi gör skillnad

Formalia

FORMALIA SOM STYR VÅR VERKSAMHET SOM RÅDGIVARE INOM
INVESTERINGSRÅDGIVNING:

Compassen Pension & Placering AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden.

Som anknutet ombud får Compassen Pension & Placering marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.
Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.
Eventuella klagomål skall anmälas till:

Garantum Fondkommission AB, Klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm.

Läs mer på: Garantums hemsida

Samtliga rådgivare i Compassen Pension & Placering AB har SwedSec rådgivningslicens.

Läs mer på : SwedSecs hemsida

Compassen i siffror